Supervision

Min supervision

Jeg har lang og bred erfaringer med at yde supervision og faglig sparring både individuelt og i grupper. Jeg kender til de mange forskellige komplekse problemstillinger og dilemmaer som arbejdet med blandt andet unge og familier indebærer og kan hjælpe med at skabe klarhed og højne fagligheden omkring din eller jeres praksis. Supervision handler for mig blandt andet om muligheden for at skabe faglig nysgerrighed, at holde nysgerrigheden på sin egen praksis i live, rum for personligt udviklingsarbejde, at få skabt ord for det man går og gør, at reflektere sammen, at folde sin praksis ud og få øje på kompleksiteten og de dilemmaer man bokser med og få blik for sine egne og hinandens forskelligheder og særlige færdigheder. Jeg kan supervisere psykologer som skal autoriseres af psykolognævnet, men har også lang erfaring med at supervisere blandt andet pædagoger. En supervisionssession individuelt varer 60-90 minutter. En gruppesupervision varer som oftest minimum 120 min.

Responsive image

2020 © Karina Holm Nielsen. Alle rettigheder forbeholdes.