Rådgivning

Rådgivning og samtaler med forældre

Jeg har igennem mange år arbejdet med at yde rådgivning og have samtaler med forældre og familier, som har brug for sparring og vejledning i forhold til det at være mor og eller far til en teenager. Det kan være at du eller I føler jer låst fast som forældre, at problemerne er ved at få så meget fat I jeres familie, at I oplever I er ved at vælte, at I har glemt hvordan verden tager sig ud for hinanden og jeres barn/børn, at I har mistet grebet eller ikke aner jeres levende råd, at I er fanget i usikkerhed, tvivl eller forvirring. Jeg kan hjælpe jer med at få skabt et overblik, finde fodfæste og et sted at stå, at se de problemer som I bokser med på en anden måde, som giver jer mulighed for at få ”luft”, få blik for hvad der er på spil, øjne håbet og forskellige veje at gå. Jeg ser børn og unge som uløseligt knyttet til deres familie og forstår derfor også de problemer de kan bære på eller slås med i deres liv som forbundet med blandt andet den familiemæssige sammenhæng barnet eller den unge lever i. Ofte vil det kræve nogle samtaler at få talt os ind i hvad der er på spil i jeres familie og liv og hvad der betyder noget for jer hver især og sammen. En familiesamtale varer som regel 90 minutter.

Responsive image

2020 © Karina Holm Nielsen. Alle rettigheder forbeholdes.