Psykoterapi

Min terapi

Vi mennesker kæmper i perioder i vores liv med bekymringer eller løber ind i problemer som synes for svære eller ubærlige, eller komplekse at tale med vores nærmeste om. Det kan være en skilsmisse, problemer på jobbet, at man oplever utryghed, angst eller vrede. Det kan også være følgevirkninger til en opvækst under svære betingelser. Nogle gange er det meget håndgribeligt og nemt at fortælle om, hvad man synes er svært, andre gange kan man fornemme, at der er noget galt, at man ikke er sig selv, men man kan ikke rigtig finde ud hvad det handler om. Samtaler hos mig vil dels handle om hvad det er der bekymrer, er svært, smertefuld, det der skaber ængstelse, det der er problematisk etc., men også om hvad der betyder noget i dit liv, hvad der har værdi og om at komme tættere på det, således, at du i højere grad lever i tråd med det der er vigtigt, det som du gerne vil og ønsker. Terapi kan også handle om personligt udviklingsarbejde. Det kan f.eks. være at man oplever igen og igen at ramle ind i den sammen type konflikter eller forhold og at man gerne vil få øje på hvordan man kan vikle sig ud af det eller hvad man kan blive mere bevidst om. Individuelle samtaler varer 50 min. Den første gang kræver det ofte dobbelt tid, men ikke nødvendigvis.

Responsive image

2020 © Karina Holm Nielsen. Alle rettigheder forbeholdes.